Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih kategorij opreme

Prosimo, da se pred nakupom opreme seznanite s posebnimi opozorili in varnostnimi ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati ob uporabi nekaterih kategorij opreme. Svetujemo, da pri odločitvi za nakup upoštevate priporočeno najnižjo oziroma najvišjo starost uporabnika in potrebne spretnosti za pravilno in varno uporabo izdelka.

VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA
Varnost in kakovost izdelkov, ki so na voljo v naših prodajalnah, je na prvem mestu. Kljub temu pred nakupom izdelka upoštevajte priporočila in napotke, navodila proizvajalca za varno ter pravilno uporabo izdelka.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam z veseljem na voljo. Prosimo, da med uporabo upoštevate tudi sledeča OPOZORILA in VARNOSTNE NAPOTKE!

VOZIČEK
OPOZORILO! OTROKA NIKOLI NE PUŠČAJTE SAMEGA BREZ NADZORA.
OPOZORILO! Otroka vedno pripnite z vsemi varnostnimi pasovi in tako preprečite nevarnost resnih poškodb. Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora- lahko je izredno nevarno.
OPOZORILO! Izdelek ni primeren za tek ali rolanje!
GLOBOKA KOŠARA
OPOZORILO! V globoko košaro ne dajajte dodatne vzmetnice!
OPOZORILO! PREPREČITE RESNO NEVARNOST POŠKODB ZARADI PADCEV ALI ZDRSOV. OTROKA VEDNO PRIPNITE Z VARNOSTNIM PASOM.
OPOZORILO!
Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora. Otroka vedno nadzirajte. Globoke košare ne uporabljajte kot posteljo v avtomobilu. Na ali okrog globoke košare ne pripenjajte ali nameščajte igrač z vrvicami. Globoke košare ne dajajte v bližino štedilnikov, grelnikov, odprtih ognjev, stopnic, odprtih oken ali drugih nevarnih predmetov, zaradi katerih se otrok lahko poškoduje.

AVTOSEDEŽ
OPOZORILO! NE uporabljajte v avtomobilih z aktivirano varnostno zračno blazino.
OPOZORILO! Avtosedeža ne nameščajte v smeri vožnje na prednji ali drugi avtomobilski sedež, ki je opremljen z aktivirano varnostno zračno blazino. Nevarnost resnih poškodb ali smrti!
OPOZORILO!Preprečite resno nevarnost poškodb zaradi padcev ali zdrsov. Otroka vedno pripnite z varnostnim pasom.

LEŽALNIK-GUGALNIK
OPOZORILO! Izdelka ne dvigujte za igralni lok. Igralnega loka nikoli ne uporabljajte namesto nosilnega ročaja.
OPOZORILO! Nevarnost zapletanja oz. zadavljenja. Ne dodajajte dodatnih trakov ali vrvic.
OPOZORILO! Otroka NIKOLI ne puščajte samega brez nadzora. Otroka VEDNO pripnite z vsemi varnostnimi pasovi. Izdelka NE UPORABLJAJTE za otroke, ki že samostojno sedijo. Izdelek NE UPORABLJAJTE za otroke težje od X kg (teža odvisna od posameznega izdelka).
Nevarnost padca: Otrokovi gibi lahko ležalnik gugalnik premaknejo oz. povzročijo zdrs le- tega.
Izdelka nikoli ne postavljajte v bližino kotov oz. roba miz, na stopnice ali na druge od tal dvignjene površine.
Izdelek vedno postavite na tla.
Izdelka NIKOLI ne dvigujte za igralni lok. Igralnega loka ne uporabljajte namesto nosilnega ročaja.
Ko je otrok v ležalniku- gugalniku le- tega NIKOLI ne dvigujte.
Izdelka NE uporabljajte v avtomobilu ali za potovanja v letalu.
Izdelka NIKOLI ne uporabljajte kot avtosedež ali globoko košaro.

HOJICA
OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
OPOZORILO! Onemogočite dostop do stopnic ali drugih neravnih površin.
OPOZORILO! Ne uporabljajte v bližini ognja!
Izdelek je namenjen otrokom, ki že samostojno sedijo (po približno dopolnjenem 6. mesecu do 12. meseca). Izdelek ni primeren za otroke, ki že samostojno hodijo ali so težji od X kg (obremenitev določi proizvajalec). Prepovedana je uporaba izdelka na prostem ali na cestah z naklonom. Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Pazite, da otrok v hojici ne trči v steno ali druge trde predmete in na ta način preprečite nesreče. Pred vsako uporabo preverite ali so vsi sestavni deli dobro priviti/ pritrjeni in jih po potrebi ponovno privijte/ pritrdite ter se na ta način izognite morebitnim nevarnostim.

VISOKI STOL
OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
OPOZORILO! Otroka vedno pripnite z vsemi varnostnimi pasovi.

PRENOSNA POSTELJA
Na prenosno posteljo nikoli ne pritrdite kakršnih koli vrvic oz. trakov ali igrač.
Preden boste fiksirali dno postelje morajo biti vse stranice postelje vzravnane in fiksirane.
V postelji ne puščajte kakršnih koli stvari, ki bi lahko otroku služile kot pripomoček pri plezanju iz postelje.
Prenosna postelja ni primerna za otroke težje od X kg ali višje od X cm (starost in velikost določi proizvajalec).

OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
Kadar postelje ne boste mogli pravilno sestaviti je ne uporabljajte, temveč se posvetujte s svojim prodajalcem. Prenosna postelja je namenjena le za domačo uporabo. V prenosni postelji ne shranjujte kakršnih koli stvari.
OPOZORILO! Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in ostalih izvorov vročine, kot so električni in plinski grelniki, …, zato prenosne postelje nikoli ne postavljajte v njihovo bližino.
OPOZORILO! V postelji nikoli ničesar ne puščajte ali je ne postavljajte v bližino drugih predmetov, ki bi otroku lahko služili kot opora za plezanje iz postelje ali predstavljajo nevarnost davljenja- npr. trakovi, zavese, …
OPOZORILO! V prenosni postelji ne uporabljajte več kot ene vzmetnice.
Pomembno! Izdelek je primeren za uporabo, ko so vsi blokirni mehanizmi dobro in pravilno zaskočili. Pred uporabo izdelka natančno preverite ali so vsi blokirni mehanizmi dobro in pravilno zaskočili.
Dimenzija vzmetnice: 1200 mm x 600 mm.

STAJICE
Izdelek je primeren za otroke do največ X mesecev (starost navede proizvajalec).
OPOZORILO! Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih izvorov vročine.
OPOZORILO! Izdelka ne uporabljajte brez osnove (ogrodja).
OPOZORILO! Preden boste otroka položili v stajico zagotovite, da je le- ta popolnoma razstavljena in da so vsi blokirni mehanizmi povsem zaskočili.

Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih kategorij pripomočkov

Prosimo, da se pred nakupom pripomočkov seznanite s posebnimi opozorili in varnostnimi ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati ob uporabi nekaterih
kategorij pripomočkov. Svetujemo, da pri odločitvi za nakup upoštevate priporočeno najnižjo oziroma najvišjo starost uporabnika in potrebne spretnosti za pravilno in varno uporabo izdelka.

1.) DUDE
Za varnost vašega otroka
OPOZORILO!
Na dudo nikoli ne privezujte trakcev ali vrvic, ker se otrok lahko zadavi.
Dudo pred vsako uporabo natančno preglejte, predvsem, če ima otrok že zobe. Dudo povlecite v vse smeri. Če opazite, da je duda kakorkoli poškodovana ali obrabljena, jo takoj zavrzite. Dude ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, v bližini vira toplote ali v raztopini za sterilizacijo dlje, kot priporočeno, ker to lahko poškoduje cucelj. Hranite snemljivi zaščitni pokrovček cuclja izven dosega otrok, da se izognete zadušitvi.
Iz higienskih razlogov dudo pred prvo uporabo potopite v vrelo vodo za pet minut, pustite, da se ohladi in iz cuclja iztisnite vso preostalo vodo.
Pred vsako uporabo očistite. Nikoli ne namakajte cuclja v sladke snovi ali zdravila, ker to lahko pri otroku povzroči zobno gnilobo. Zaradi varnosti in higiene zamenjajte dudo po enem ali največ dveh mesecih uporabe. Če se duda zatakne v ustih, se NE prestrašite, saj je duda oblikovana tako, da je otrok ne more pogoltniti. Previdno in čim bolj nežno odstranite dudo iz ust.
2.) DRŽALO ZA DUDO
Za varnost vašega otroka
OPOZORILO!
Celotno držalo dude (zaponka, trak, vpenjalni obroček) natančno preglejte pred vsako uporabo. Zavrzite takoj, ko opazite kakršnokoli poškodbo ali obrabo. Nikoli ne podaljšujte držala dude! Dude nikoli ne privezujte na vrvice, trakove, vezalke ali podobne dele oblačil. Otrok se lahko zadavi.
3.) GRIZALA
Za varnost vašega otroka
OPOZORILO! Pred in po vsaki uporabi izdelek dobro preglejte in ga v primeru ugotovljene obrabe ali poškodbe takoj zavrzite.
4.) GRIZALA NAPOLNJENA S HLADILNO TEKOČINO
Za varnost vašega otroka
OPOZORILO!
Izdelka ne prekuhavajte in ga parno ali mikrovalovno ne sterilizirajte. Izdelek dezinficirajte le z vročo vodo. Grizalo je namenjeno otrokom od rojstva do 3. leta. Starejši otroci lahko pregriznejo hladilni del s tekočino. Hladilna tekočina je preverjena v skladu s predpisi in je popolnoma neškodljiva.
Najboljše delovanje boste dosegli, če boste grizalo pred uporabo ohladili. Pred uporabo ga za eno uro položite v hladilnik. Ohladite le v hladilniku. Grizala nikoli ne dajajte v zamrzovalni predal ali zamrzovalnik.
5.) LONČKI IN STEKLENIČKE ZA PITJE
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Cuclja za hranjenje nikoli ne uporabljajte kot tolažilno dudo. Pogosto in dolgotrajno sesanje povzroča zobno gnilobo. Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo živila. Pred vsako uporabo natančno preglejte cucelj za hranjenje in ga potegnite v vse smeri. Če opazite kakršnokoli poškodbo ali obrabo, cucelj takoj zavrzite. Cuclja ne puščajte na neposredni sončni svetlobi ali vročini ali v sterilizacijski raztopini dlje kot je priporočeno, ker to lahko škoduje cuclju. Iz higienskih razlogov izdelek pred prvo uporabo potopite v vrelo vodo za 5 minut. Pred vsako uporabo izdelek temeljito očistite. Bodite posebej previdni pri segrevanju hrane v mikrovalovni pečici. Preden postrežete hrano vedno dobro premešajte, da zagotovite enakomerno porazdelitev toplote ter preverite temperaturo.
V kolikor ima izdelek slamico: Slamice niso primerne za otroka, mlajšega od 6 mesecev.
6.) IZDELKI ZA HRANJENJE
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO! Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Izdelek preglejte pred vsako uporabo. Če opazite kakršno koli poškodbo ali obrabo ga takoj zavrzite. Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vročini in ga ne puščajte v sterilizacijski tekočini dlje od priporočenega, saj lahko na ta način škodujete materialu.
7.) STEKLENIČKE
Pomembno: Dojenje je najboljše za dojenčke.
Priprava: Med pripravo hrane ali čajev, vedno upoštevajte temperaturo, ki jo predpisuje proizvajalec. Zaradi ohranjanja vitaminov in hranilnih snovi temperatura ne sme preseči 60°C. Stekleničke, napolnjene s hrano ali vodo, ne vstavljajte v mikrovalovno pečico (nevarnost eksplozije/poškodbe materiala). Neenakomerno segrevanje, lahko povzroči nevarnost oparin! Steklenice naj bodo pri segrevanju vedno odprte (nevarnost eksplozije). Prosimo, pred vsako uporabo nežno stisnite ventil in luknjo za pitje, in s tem omogočite njihovo prepustnost. Hrano in pijačo pripravljajte izključno po priporočilih proizvajalca. Od 5. meseca starosti otroka postopoma navajajte na lonček za učenje pitja.
Hlajenje zaprte PP steklenice, ki je napolnjena z vročo tekočino (> 80°C), lahko trajno poškoduje steklenico.
Čiščenje steklenic, cucljev in pribora: Pred prvo uporabo artikel prekuhavajte (5 minut). Pazite da je pri prekuhavanju v posodi vedno dovolj vode, da se cuclji in steklenice ne poškodujejo, za popolno higieno artikel temeljito operite v blagem detergentu in sterilizirajte pred vsako nadaljnjo uporabo. Za steriliziranje priporočamo uporabo sterilizatorja. Pred prekuhavanjem ali sterilizacijo (temperature nad 80 °C), steklenico vedno razstavite v posamezne dele in jo pustite odprto, saj lahko pride do deformacije. Določene sestavine pijač (npr. Korenčkov sok) lahko povzročijo obarvanje materiala ali povzročijo močan vonj (npr. Janežev čaj). To sicer ne vpliva na uporabnost ali varnost stekleničke. Cuclje in steklenice ne perite v pomivalnem stroju – detergent jih lahko poškoduje. Za dezinfekcijo lahko uporabljate mikrovalovni sterilizator, da se izognete poškodbam (upoštevajte priložena navodila!).
Za stekleničke narejene iz PA (polyamid): na steklenički je oznaka materiala PA. Te stekleničke ne postavljajte v mikrovalovne pečice, ker lahko s tem poškodujete material.
Za varnost in zdravje vašega otroka: OPOZORILO! Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Cuclja za hranjenje nikoli ne uporabljajte kot tolažilno dudo. Pogosto in dolgotrajno sesanje povzroča zobno gnilobo. To še posebej velja za vse sladke pijače in sadno/zelenjavne sokove. Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
Cucelj preverite pred vsako uporabo, povlecite ga v vse smeri, posebej pri otrocih, ki že imajo zobe. Pri najmanjših razpokah, nagriženosti ali vidnem staranju (lepljiv, nabrekel, razpokan), zamenjajte cucelj, ker se lahko odcepijo posamezni deli in jih otrok lahko pogoltne. Iz higienskih in varnostnih razlogov zamenjajte cucelj po 1- 2 mesecih uporabe. Cuclja ne izpostavljajte neposrednemu sončnemu obsevanju ali toploti in ga ne puščajte v razkužilih (raztopinah za sterilizacijo) dlje kot je priporočeno, ker se lahko poškodujejo. Hraniti na čistem, temnem in suhem mestu. Ne namakajte v zdravila! Če je notranjost steklenice poškodovana (opraskana) jo zamenjajte zaradi higienskih razlogov.
Za steklene steklenice: Stekleničke se lahko razbijejo. Za mešanje v stekleni steklenički, ne uporabljajte kovinskih žličk – povzročite lahko majhne razpoke, zaradi katerih lahko pri polnjenju z vročim živilom steklenička poči. Nikoli ne uporabljajte prekomerno silo pri zapiranju/odpiranju stekleničke, pri najmanjšem znaku poškodbe (npr. razpoka) steklenico zamenjajte.
Za izdelke, ki vsebujejo pokrovček za zapiranje ali zaščitni pokrov: Vse sestavne dele, ki jih ne uporabljate, hranite zunaj dosega otrok.
Za cuclje iz lateksa: Narejeno iz naravne gume – lateksa, ki lahko povzroči alergijsko reakcijo.
8.) ELEKTRIČNE PRSNE ČRPALKE
8.1 Splošne informacije
Dojenje je za vašega dojenčka najboljše.
Zaradi lastne varnosti upoštevajte naslednje:
• Prosimo vas, da pred uporabo črpalke natančno preberete ta navodila za uporabo. Navodila so sestavni del izdelka in vam morajo biti vedno pri roki.
• Prsno črpalko in pribor uporabljajte samo v skladu z njihovo
• Električne medicinske naprave, kakršna je ta, smejo uporabljati samo odrasle osebe.
• Preverite, če je napetost, ki je navedena na adapterju 19 (glej nazivno ploščico), enaka omrežni napetosti v stenski vtičnici.
• Motorja nikoli ne potopite v vodo, ker vas lahko močno strese, voda, ki bi vdrla v motor, pa ga tudi lahko poškoduje.
• Naprave ne puščajte na soncu, ker lahko postane plastika pod vplivom UV žarkov in vročine lomljiva.
• Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, hranite majhne dele izven dosega otroških rok.
• Priporočamo vam, da pred uporabo črpalke odstranite z dojk vse maže / kreme, ki vsebujejo olje ali mast, ker bi maščoba lahko poškodovala površino ščitnika dojke.
• Uporabljajte samo originalni pribor, ker samo ta jamči za pravilno delovanje črpalke.
• Baterije morate odstraniti, ko se iztrošijo, ali če črpalke daljši čas ne boste uporabljali, ker lahko puščajo in poškodujejo črpalko.
• Priporočamo vam, da ne uporabljate baterij za polnjenje, ker imajo ponavadi manjšo zmogljivost, zaradi česar črpalka že po zelo kratkem času uporabe ne bo več delovala s polno močjo.
• Prosimo, vedite, da bo v primeru, da boste uporabljali pribor, kakršnega v teh navodilih za uporabo ne priporočamo, oziroma neoriginalne nadomestne dele v primeru popravil, kakršna koli reklamacija v garancijskem roku nična. To velja tudi za popravila, ki bi jih opravile nestrokovne/nepooblaščene osebe.
• Zaradi uporabe izdelkov drugih proizvajalcev lahko pride do okvare.
• Poškodovane priključne vrvice adapterja ne smete popravljati; kompleten adapter morate zamenjati z novim originalnim adapterjem, da bi se izognili nevarnosti.
• V primeru okvare sme črpalko popravljati samo proizvajalec, sicer bo garancija neveljavna.
• Nikoli ne odpirajte motorja, sicer garancija ne bo veljavna.
• Če je mleko namenjeno prezgodaj rojenemu dojenčku, morate nujno ravnati v skladu z zdravnikovimi navodili.
8.2 Higiena
• Za zagotovitev zdravega razvoja vašega otroka je nadvse pomembna higiena ob ravnanju z mlekom.
• Pred uporabo črpalke snemite ves nakit (npr. piercinge).
• Samo temeljito očiščena prsna črpalka bo dosegla polno sesalno moč.
8.3 Posodice za mleko
• Če je posodica za mleko na notranji strani poškodovana (npr. opraskana), jo je treba iz higienskih razlogov zamenjati.
• Vse posamezne dele, ki jih trenutno ne uporabljate, morate hraniti na otrokom nedostopnem mestu (nevarnost zadušitve).
• Čaj ali sokovi lahko povzročijo razbarvanje posodice za mleko in pribora.
• Hrano in pijačo pripravite samo v taki količini in obliki, kakršni priporoča proizvajalec.
• Zaprtih posodic z mlekom ali hrano ne izpostavljajte mikrovalovom (lahko jih raznese/pride do poškodb materiala). Zaradi takega načina ogrevanja bi lahko prišlo do eksplozije vsebine posodice za mleko. Zaradi neenakomernega segrevanja lahko pride do opeklin.
8.4 Cuclji
• Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi cucelj temeljito očistite in razkužite.
• Za razkuževanje priporočamo parni sterilizator.
• Pri prekuhavanju pazite, da bo v posodi dovolj vode, da ne bi prišlo do poškodb (zadostuje 5 minut vrenja).
• Pranja v pomivalnem stroju ne priporočamo, ker lahko detergent cucelj poškoduje ali deformira.
Za varnost in zdravje vašega otroka:
OPOZORILO!
• Cucelj hranite na čistem mestu, stran od virov svetlobe.
• Pred hranjenjem otroka vedno preverite temperaturo jedi.
• Uporabo cuclja naj vedno nadzira odrasla oseba.
• Cuclja nikoli ne uporabljajte namesto tolažilne dude. Ponavljajoče se in dolgotrajno sesanje tekočin povzroča zobno gnilobo.
• Cuclja ne pomakajte v oslajene tekočine ali v zdravila.
• Pred vsako uporabo cucelj preglejte tako, da ga povlečete v vse smeri – še posebno takrat, ko otrok dobiva zobe. Cucelj zavrzite takoj, ko opazite prve znake poškodb zaradi vlečenja ali grizenja, ker bi se lahko delčki cuclja odtrgali in povzročili dušenje.
• Iz higienskih in varnostnih razlogov bi morali cucelj zamenjati enkrat na mesec ali na dva meseca.

9.) STERILIZATORJI ZA STEKLENIČKE
9.1 Varnostne informacije
Razlaga pojmov
V navodilih za uporabo so uporabljene naslednje oznake:
Opozorilo!
Visoko tveganje: Neupoštevanje opozorila lahko povzroči manjše ali resne telesne poškodbe.
Previdno!
Srednje visoko tveganje: Neupoštevanje opozorila lahko povzroči škodo.
Opomba:
Majhno tveganje: Upoštevati je potrebno informacije o tem, kako ravnati z napravo.
Posebne informacije za to napravo
Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so ustrezno nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in se zavedajo obstoječih nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci te naprave ne smejo uporabljati. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok in domačih živali. Površina in ogrevalni element sterilizatorja se med delovanjem zelo segrejeta, zato se dotikajte le ročajev ali stikal. Naprave ne potapljajte pod vodo ali uporabljajte na prostem. Naprava se ne sme upravljati z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje, kot je brezžični priključek za daljinsko upravljanje. Pred čiščenjem naprave vedno izvlecite vtikač.
Splošne informacije
Pred uporabo naprave je potrebno natančno prebrati navodila za uporabo. So del opreme, zato morajo biti na voljo v vsakem trenutku. Naprava se lahko uporablja izključno v namene, kot je to opisano v navodilih.
Opozorilo!
Neupoštevanje namena uporabe in nadaljnjih opozoril lahko povzroči poškodbe.
Poskrbite, da napajalni kabel ni nikdar v takšnem položaju, da bi se lahko kdo na njem spotaknil, se
vanj ujel ali ga pohodil.
Previdno! Neupoštevanje naslednjih opozoril lahko povzroči škodo na opremi. Preverite, ali se
lokalna omrežna napetost ujema z napetostjo, ki jo zahteva naprava (glejte napisno ploščico izdelka).
Naprava mora biti vedno postavljena na trdni, ravni, suhi, negorljivi in na toploto odporni površini.
Naprave nikoli ne postavljajte v bližino vročih površin, v ogreto pečico ali v bližino plinskih ali
električnih aparatov, saj lahko to na njej povzroči škodo. Naprave nikoli ne uporabljajte, ne da bi jo
prej napolnili z vodo, saj se lahko pregreje. Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora,
zato da lahko v primeru nepravilnega delovanja še pravočasno posredujete.
Zaščita pred opeklinami in oparinami
Opozorilo!
Ker naprava deluje pri visokih temperaturah, lahko neupoštevanje naslednjih
opozoril povzroči opekline ali oparine.
Med postopkom steriliziranja, ter takoj po izklopu, je v napravi še vedno prisotna vroča para, nekaj pa
je uhaja skozi parni oddušnik , zato morate biti pazljivi, da se ne oparite. Z roko ne segajte čez parni
oddušnik ! Preden napravo odprete, jo pustite, da se ohlaja vsaj 3 minute. Grelnega elementa se po
odprtju naprave ne dotikajte. Ta ostaja po izklopu naprave vroč veliko dlje kot drugi deli. Parnega
sterilizatorja med delovanjem ne prenašajte. Če morate napravo premakniti ko je vroča, jo najprej
izklopite, odstranite vtikač in počakajte, da se ohladi. V nasprotnem primeru lahko vroča površina
povzroči opekline. Stekleničke in pripomočki so takoj po steriliziranju zelo vroči, zato jih lahko
odstranite le s pomočjo priložene prijemalke.
Zaščita pred električnim udarom
Opozorilo!
Naslednja varnostna navodila vas bodo obvarovala pred električnim udarom.
Napravo uporabljajte samo takrat, ko sta oba, naprava in napajalni kabel, nepoškodovana. Če je
napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov inženir servisa za stranke ali
podobno usposobljena oseba, da se tako prepreči morebitna nevarnost. Naprave, napajalnega kabla
ali vtikača se nikdar ne dotikajte z mokrimi rokami. Kabel vedno odstranite tako, da ga izvlečete za
vtikač. Nikdar ne vlecite za kabel. Prepričajte se, da se kabel nikoli ne zaplete ali zatakne. Preprečite
stikanje kabla z vročimi površinami (npr. kuhalnimi ploščami štedilnika). Ko je naprava v delovanju,
se v njeni neposredni bližini ne smejo nahajati nobeni vnetljivi predmeti (na primer zavese, papir itd).
Da preprečite pregrevanje, naprave nikdar ne pokrivajte. Naprave med uporabo nikoli ne puščajte
brez nadzora. Močan vonj po zažganem bo skoraj vedno pomenil škodo. V primeru, da se to zgodi,
morate napravo nemudoma izključiti in jo v celoti pregledati.
Varnost vaših otrok
Opozorilo!
Otroci ne prepoznajo nevarnosti, ki se lahko pojavijo med delovanjem električnih
aparatov, zato poskrbite, da takrat niso prisotni v njihovi bližini.
Vedno poskrbite, da plastična embalaža ne predstavlja smrtne nevarnosti za otroke (tveganje
zadušitve). Embalaža ni namenjena igranju.
9.2 Sterilizacija
Previdno! Vsi pripomočki, ki bodo sterilizirani, morajo biti temeljito oprani in brez kakršnih koli
ostankov hrane.
Opozorilo!
Med postopkom steriliziranja ter takoj po izklopu, je v napravi še vedno prisotna
vroča para, nekaj pa je uhaja skozi parni oddušnik, zato morate biti pazljivi, da se ne
oparite. Čez parni oddušnik ne segajte z roko! Preden napravo odprete, jo pustite, da
se ohlaja vsaj 3 minute.
Previdno! Po vsakem postopku steriliziranja napravo izklopite s stikalom za vklop/izklop. Na ta način
boste preprečili morebitni naključni zagon steriliziranja.
Opozorilo!
Stekleničke so takoj po postopku steriliziranja zelo vroče, zato jih lahko odstranite le
s pomočjo priložene prijemalke.
9.3 Čiščenje in skrb za opremo
Opozorilo!
Da preprečite nevarnost električnega šoka, telesne poškodbe ali škode:
– pred čiščenjem naprave vedno izključite vtikač,
– napravo vedno čistite le takrat, ko je ohlajena,
– izparilnega pladnja nikoli ne potapljajte v vodi.
Previdno! Pod nobenimi pogoji ne uporabljajte razmaščevalnih čistilnih sredstev, ali jedkih in
abrazivnih čistil, saj lahko z njimi napravo poškodujete.
10.) LONČKI S SLAMICO
Vedno preverite slamico in ostale dele, glede morebitnih poškodb in v primeru le teh takoj zamenjate poškodovani del.
Pred prvo uporabo temeljito očistite oz. sterilizirajte, enako storite pred vsako uporabo.
Lonček shranjujte v čistem, suhem prostoru in ne izpostavljajte direktnemu soncu. Hranite ventil, silikonski nastavek in pokrov razstavljene, da preprečite razvoj bakterij.
Priporočamo čiščenje v pomivalnem stroju, ker lahko agresivni detergenti poškodujejo izdelek.
Ne segrevajte zaprtih lončkov v mikrovalovnih pečicah, ker lahko povzročijo eksplozijo in poškodbo materiala. Neenakomerno segrevanje lahko povzroči vretje tekočine.
V mikrovalovni pečici lahko sterilizirate izdelek samo takrat, ko uporabljate NUK-ov mikrovalovni sterilizator.
Slamice niso primerne za otroke mlajše od 6 mesecev.
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
Izdelek vedno uporabljate pod nadzorom odrasle osebe
Pazite da posamezni deli ne pridejo v roke otroka, ker obstaja nevarnost, da otrok ta del pogoltne in se zaduši. Obstaja tudi možnost, da si otrok pripre prst na zaponki!
Vedno preverite temperaturo hrane, preden jo daste otroku
Neprestano in podaljšano sesanje preko cuclja lahko povzroči zobno gnilobo
To še posebej velja za sladke tekočine
Ta izdelek je primeren za otroke starejše od 24 mesecev in se ga ne sme uporabljati namesto stekleničke
Nikoli ne uporabljajte slamice kot nadomestilo za grizala, prav tako ga ne namakajte v sladkane pijače ali zdravila, ker lahko grizenje poškoduje slamico
Ne puščajte delov v hladni sterilizaciji dalj časa, kot je to predpisano s strani proizvajalca, ker lahko poškodujete izdelek
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, da zagotovite varnost izdelka. Uporabljajte samo slamice in zaponko samo s tem lončkom, ker proizvajalec ne zagotavlja, da se to lahko uporabi tudi na drugih izdelkih
V primeru, da se v lončke natočijo vroče ali močno gazirane pijače, se lahko zgodi, da ventil ne bo deloval pravilno. Zaradi pritiska v lončku se bo tekočina polivala (pri vroči pijači se lahko otrok tudi opeče). V lončku ne smete shranjevati, prenašati ali hraniti otroka s pijačo, kjer je temperatura nad 40°C
OPOMBA : pred vsako uporabo preverite slamico za vse vidne poškodbe, posledice grizenja ali staranja in jo v primeru poškodbe tudi zamenjajte skupaj s ostalimi dodatki. Določene sestavine pijač (na primer korenčkov sok) lahko pustijo barvo na izdelku, vendar je uporaba izdelka kljub temu še varna.
11.) AKTIVNI LONČKI
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
• Ta proizvod se lahko uporablja samo pod nadzorom odraslih.
• Neprekinjeno in dolgotrajno srkanje tekočin povzroča zobno gnilobo. To velja zlasti za sladkane pijače (oz. sadne ali zelenjavne sokove).
• Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo živila.
• Nastavka za pitje ne uporabljajte kot tolažilno dudo. Posamezne dele hranite izven dosega malih otrok:
– nevarnost požiranja delov;
– zagozditev prstov.
• Vedno preverjajte obrabo nastavka za pitje in ga pri vidnih poškodbah zamenjajte.
• Če je lonček v notranjosti poškodovan (npr. praske), ga je treba iz higienskih razlogov zamenjati. Hraniti na čistem in suhem prostoru.
• Nastavek za pitje in zaponke uporabljajte
12.) LONČKI Z IZVLEČNIM USTNIKOM
Vedno preverite ustnik in ostale dele, glede morebitnih poškodb in v primeru le teh takoj Vedno preverite ustnik in ostale dele, glede morebitnih poškodb in v primeru le teh takoj zamenjate poškodovani del
Če je notranjost lončka popraskana ali poškodovana, zamenjajte lonček zaradi higienskih razlogov. Ustnik hranite na suhem, vedno naj bo tudi pokrit s pokrovčkom pri sobni temperaturi.
pred prvo uporabo temeljito očistite oz. sterilizirajte, enako storite pred vsako uporabo.
Lonček shranjujte v čistem, suhem prostoru in ne izpostavljajte direktnemu soncu. Hranite ventil, silikonski nastavek in pokrov razstavljene, da preprečite razvoj bakterij
Ne priporočamo čiščenje v pomivalnem stroju, ker lahko agresivni detergenti poškodujejo izdelek
Ne segrevajte zaprtih lončkov v mikrovalovnih pečicah, ker lahko povzročijo eksplozijo in poškodbo materiala. Neenakomerno segrevanje lahko povzroči vretje tekočine.
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
Izdelek vedno uporabljate pod nadzorom odrasle osebe
Pazite da posamezni deli ne pridejo v roke otroka, ker obstaja nevarnost, da otrok ta del pogoltne in se zaduši. Obstaja tudi možnost, da si otrok pripre prst na zaponki!
Vedno preverite temperaturo hrane, preden jo daste otroku
Neprestano in podaljšano sesanje preko cuclja lahko povzroči zobno gnilobo
To še posebej velja za sladke tekočine
Ta izdelek je primeren za otroke starejše od 36 mesecev in se ga ne sme uporabljati namesto stekleničke
Nikoli ne uporabljajte ustnika kot nadomestilo za grizala, prav tako ga ne namakajte v sladkane pijače ali zdravila, ker lahko grizenje poškoduje slamico
13.) OTROŠKE VARUŠKE
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
Varuška je narejena z namenom zaznavanja zvokov, zato se navadno uporablja za nadziranje dojenčkov, majhnih otrok in tistih, ki zahtevajo dodatno skrbnost. Zavedati pa se morate, da ta naprava ni nadomestilo za ustrezen, odgovoren starševski nadzor. Pred vsako uporabo preverite, če izdelek deluje. Svetujemo vam, da redno preverjate povezavo med normalno uporabo/delovanjem.
Uporaba tega izdelka je namenjena samo na zaznavanje zvokov v določenem prostoru. O tem, da je v uporabi, morate obvestiti vse posameznike, ki so / bi lahko bili prisotni v prostoru z vključenim monitorjem. Za uporabo brezžičnega sobnega monitorja ne potrebujete dovoljenja. Ne moremo vam jamčiti, da oddajanje ne bo okrnjeno zaradi kakšnih drugih motenj, ki bi jih povzročale druge brezžične naprave ali atmosferske motnje. Kadar naprava ni v uporabi, jo izključite z gumbom za vklop/izklop. Če naprave v daljšem časovnem obdobju ne boste uporabljali, odklopite napajalni adapter in odstranite baterije.
14.) ELEKTRONSKI TERMOMETRI
Hranite baterijo izven dosega otrok. Baterijo je treba menjati takoj, ko se na LCD-zaslonu pojavi simbol za prazno baterijo. Naprave ne potapljajte v vodo ali izpostavljajte neposredni vlagi. Uporabljenih baterij ne odvrzite med ostale gospodinjske odpadke. Odnesite jih na mesta za zbiranje baterij na ustreznih prodajnih mestih ali na vašo lokalno enoto za recikliranje nevarnih odpadkov. Uporabljenih baterij ne odvrzite med ostale gospodinjske odpadke. Odnesite jih na mesta za zbiranje baterij na ustreznih prodajnih mestih ali na vašo lokalno enoto za recikliranje nevarnih odpadkov. Naprave ne odvrzite med ostale odpadke. Odnesite jo na ustrezno zbirno mesto za električne naprave.

Varnost produktov in materialov v proizvodnji je garantirana in certificirana v testnih laboratorijih z zagotovitvijo EN standardov.
Voziček je primeren za uporabo otrok starosti ne mlajših od 6 mesecev, teže do 15 kg.
Voziček je opremljen s 5-točkovnim nastavljivim varnostnim pasom za zagotovitev otrokove varnosti. Hrbtni naklon, naslonjalo za nogice in strešica se uporablja za večjo udobnost/ komfort.
Voziček ustreza standardom EN 1888

POZOR!
Sledite navodilom in varnostnim napotkom, ki vam zagotavljajo varno uporabo tega produkta.
Posebno bodite pozorni na opozorila, ki preprečujejo možnost resne poškodbe za vašega dojenčka in vam garantirajo njegovo varnost.
Vi sami ste odgovorni za varnost vašega otroka, če ne sledite točno navodilom za varnost, ki so priporočena v teh navodilih za uporabo.
Poskrbite, da bo vsak, ki uporablja ta proizvod, prebral, razumel, ter upošteval navodila za uporabo.
VARNOSTNA OPOZORILA
POZOR! Neupoštevanje teh navodil za uporabo in vzdrževanje lahko privede do resnih poškodb ali smrti!
1. Nikoli ne pustite otroka brez nadzora. Otroka imejte vedno pod vidnim nadzorom, ko je v vozičku.
2. Ta voziček je primeren za otroka starosti 6 mesecev in več, teže do 15kg!
3. Ne uporabljajte vozička za otroke mlajše od 6 mesecev starosti in otroke kateri ne zmorejo sami sedeti v vozičku!
4. Uporaba za otroka, ki ima težo več kot 15kg je prevelika teža in konstrukcijo naredi nestabilno, voziček se prevrne in poškoduje vašega otroka!
5. Voziček je namenjen uporabi enega otroka naenkrat! Ne vozite več kot enega otroka v vozičku!
6. Maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 3kg. Ne preobremenjujte nakupovalne košare. Ne prevažajte otroka v nakupovalni košari!
7. Vedno fiksirajte strešico na hrbtnem naklonu, da preprečite poškodbo zaradi padca ali zdrsa ven.
8. Vedno uporabljajte varnostne pasove da preprečite zdrs ali padec iz vozička! Po pritrditvi zaponke prilagodite pasove, da se tesno prilegajo po otrokovi dolžini. Redno preverjajte ali so pasovi dobro pritrjeni na voziček! Pasovi ne smejo biti natrgani ali izrabljeni, zaponka mora biti brez kakršnekoli poškodbe da bi zagotovili varno zaprtje pasov.
9. Montaža, razstavljanje in zlaganje, ki se bo opravljalo, je dovoljeno samo odrasli osebi.
10. Preverite voziček pred vsako uporabo. Vsi deli morajo biti dobro pričvrščeni in dodatna oprema mora biti pripeta. Prenehajte z uporabo vašega vozička v kolikor najdete kakršnokoli poškodbo, popustitev, obrabo, polomljene ali manjkajoče dele!
11. Vedno preverite zavore pred uporabo vozička! Zavore uporabljajte vedno, ko se voziček ne premika, posebno pri naklonih in ko jemljete otroka iz ali v voziček!
12. Prepričajte se, da je voziček v celoti razstavljen in da so vsi zapiralni mehanizmi uporabljeni, preden položite otroka v voziček!
13. Zložite in razstavite previdno, da se prepreči zagozditev prstov!
14. Nikoli ne dvigovati, zlagati, razstavljati, nastavljati in popravljati, ko je otrok v vozičku, ker lahko nenadoma pade in poškodujete svojega otroka!
15. Držite otroka stran od gibljivih delov!
16. Naklon hrbtnega naslonjala mora nastavljati le odrasla oseba! Ne nastavljajte hrbtnega naklona medtem ko je otrok v vozičku!
17. Da bi preprečili nevarno, nestabilno stanje, nikoli ne nameščajte torbic, nakupovalnih vrečk, oblek in podobnih predmetov, razen tistih, ki jih je odobril proizvajalec, na ročaj ali strešico! Ne preobremenite vozička! Vedno uravnotežite vaš voziček tako, da preprečite, da bi se prevrnil!
18. Vrvice lahko povzročijo zadušitev! Ne postavljajte predmetov z vrvicami okoli vratu vašega otroka, kot so kapuce z vrvicami ali dude z vrvicami.
19. Ne dodajajte dodatnih blazin ali vzglavnikov na sedišče, ker lahko povzročijo neprimerno uporabo varnostnih pasov!
20. Vedno se prepričajte, da je prednji varnostni lok/prečka dobro pričvrščeno na obeh straneh med tem, ko je otrok v vozičku! Ne dvigujte vozička s prednjo varnostno prečko, ker lahko to pripelje do povzročitve resne poškodbe!
21. Ne dovolite otroku, da v vozičku stoji ali se nanj obeša!
22. Ta produkt ni igrača, ne dovolite vašemu otroku uporabljati kot igračo!
23. Uporablja se samo hitrost, ki je hitrost hoje! Ne uporabljajte ko tečete, drsate, rolate ipd.!
24. Nikoli ne uporabljajte vozička na stopnicah ali tekočih stopnicah! Lahko se zgodi nenadna izguba kontrole nad vozičkom in vaš otrok lahko pade ven! Predvsem bodite pozorni, ko sestopajo gor ali dol!
25. Ne uporabljajte v bližini bazenov, vročih površinah ali površinah, ki so lahko nevarne za otroka!
26. Ne delajte nobenih popravkov in sprememb na konstrukciji vozička! Varnost za ta voziček je garantirana s strani proizvajalca in certificirana v testnih laboratorijih. V primeru kakršnegakoli problema, ne popravljajte sami vozička. Kontaktirajte prodajalca ali uradni servis za popravilo, ter povprašajte za nasvet oz. popravilo. Proizvajalec ne nosi nobene odgovornosti za varnost otroka v primeru uporabe delov, ki niso bili odobreni z njegove strani !
27. Ko je voziček zložen, ga hranite na varnem mestu stran od dosega otrok !
28. Embalaža produkta mora biti stran od dosega dojenčkov in otrok v času ko se, in po razpakiranju. Na ta način boste preprečili možnost tveganja zadušitve zaradi zapleta z embalažo okoli otrokove blokade dihal okoli ust ali nosu!
MONTAŽA
Prosimo, glejte priložena original ang. navodila.
Ta voziček je dobavljen deloma sestavljen. Za dokončanje montaže ne potrebujete nobenega orodja. Sledite točno danim navodilom, preverite po slikah. Prosimo, upoštevajte, da v večini primerov, po zaključenem dejanju zaslišite »klik«.
OPOZORILO! Ko uporabljate voziček na neravnih površinah vedno nastavite prednja kolesa v naprej premikajočo pozicijo. Vrtljiva funkcija za sprednja kolesa je priporočena ko uporabljate voziček na ravnih površinah! Na ta način se kolesa ne bodo hitro obrabila ali poškodovala!
NEGA IN VZDRŽEVANJE
1. Redno pregledujte vse zaklepne mehanizme, zavore, varnostne pasove in sponke, spoje in fiksirne mehanizme, kot tudi kolesa, da se prepričate o njihovi primerni funkcionalnosti in niso poškodovani ali izrabljeni.
2. Prosimo, upoštevajte da se zavore in kolesa hitreje obrabijo kot ostali deli. Ko je potrebno jih zamenjajte.
3. V kolikor najdete slabo povezavo, izrabo, pokvarjen ali manjkajoči del, morajo biti popravljeni ali zamenjani.
4. V kolikor najdete poškodovano ali kakorkoli nedelujočo funkcijo, prenehajte uporabljati voziček .
5. Redno oljite zglobe/spoje, ipd ko je to potrebno. Redno oljenje premikajočih delov omogoča daljšo uporabo vozička, kot tudi lažjo razstavitev in postavitev vozička. Nasvet: Uporabite silikonsko olje ali silikonski sprej za oljenje.
6. Umazanija lahko naredi težje funkcioniranje vašega vozička. Redno čistite voziček. Oljite ko je to potrebno. Ne nanašajte preveč olja, ker s tem prispevate k večji onesnaženosti s preveč naoljenimi deli.
7. Očistite tkanino, plastične in kovinske dele vozička z vlažno bombažno krpo ali gobo in blagim milom.
8. Ne uporabljajte abraziv, belil in ostalih agresivnih detergentov.
9. Voziček vedno po čiščenju pustite da se popolnoma posuši pred nadaljno uporabo ali hrambo.
10. V primeru, da je bil vaš voziček pospravljen v vlažnem okolju, ga morate najprej razstaviti in pustiti, da se posuši v toplem prostoru.
11. Vaš voziček lahko korodira zaradi okoljskega vpliva kot je npr. morski zrak, cestna sol, kisel dež ipd, kot tudi v kolikor je hranjen zunaj. Voziček vedno hranite v zaprtih prostorih.
12. Prevelika/premočna izpostavljenost sončni svetlobi se plastični deli hitreje izrabijo in tkanina obledi.
13. Prosimo, kontaktirajte vašega pooblaščenega zastopnika za probleme povezane z uporabo ali popravilom za ta voziček.
14. Priporočen je kompleten tehničen pregled vozička, v kolikor je bil daljše obdobje hranjen ali v kolikor ga želite uporabiti pri drugem otroku.
V primeru dodatnih informacij, težav, uveljavitvijo reklamacije ipd smo vam na voljo na spodnji tel. številki!

Varnostna opozorila po posameznih skupinah igrač

Varnostna opozorila
Igrače, ki se dajejo na trg, morajo izpolnjevati določene varnostne zahteve in nikakor ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ter ostalih ob uporabi. Navedena priporočena starost otroka za posamezno igračo je podjetje Mimovrste d.o.o. prejelo oziroma pridobilo s strani uvoznika, distributerja, proizvajalca ali zastopnika igrače oziroma izdelka. Določena priporočena starost posamezne igrače proizvajalec določi na podlagi zahtev Uredbe o varnosti igrač, otrokovega senzoričnega, motoričnega in umskega razvoja ter relativne omejitve pri uporabi.

Navedena priporočena starost naj vam bo vodilo pred nakupom izdelka. Pri izbiranju igrač moramo upoštevati okoliščine, spoznati otroka in njegova močna ter šibka področja, ter na podlagi tega poiskati igračo, ki bi razvoj na posameznem področju spodbudila.

podjetje Mimovrste d.o.o. prejelo oziroma pridobilo s strani uvoznika, distributerja, proizvajalca ali zastopnika igrače oziroma izdelka. Določena priporočena starost posamezne igrače proizvajalec določi na podlagi zahtev Uredbe o varnosti igrač, otrokovega senzoričnega, motoričnega in umskega razvoja ter relativne omejitve pri uporabi.

Navedena priporočena starost naj vam bo vodilo pred nakupom izdelka. Pri izbiranju igrač moramo upoštevati okoliščine, spoznati otroka in njegova močna ter šibka področja, ter na podlagi tega poiskati igračo, ki bi razvoj na posameznem področju spodbudila.

Varnostna opozorila po posameznih skupinah igrač

1. Igrače, ki niso namenjene za otroke mlajše od 36 mesecev

Nekatere igrače zaradi svoje vsebine, oblike in uporabnosti niso primerne oziroma so lahko nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev. Te igrače so opremljene z opozorilom: OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 meseceva; Ni primerno za otroke mlajše od treh let ali je opozorilo v obliki naslednje grafične slike:

Temu opozorilu je priložena obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je ta previdnost potrebna. Tovrstno označevanje se ne uporablja za igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

2. Igrače za prostočasne aktivnosti za domačo uporabo

Navedba „igrača za prostočasne aktivnosti“ pomeni igračo za domačo uporabo, pri kateri med izvajanjem aktivnosti ostaja podporna struktura nepremična, igrača pa je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti: skakanje, plezanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali kakršnakoli kombinacija omenjenih aktivnosti. Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Samo za domačo uporabo.

Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti so priložena navodila na oziroma v embalaži, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor, spojev) v določenih časovnih presledkih in navajajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, poškodbe uporabnika, če se tako preverjanje ne izvaja. Izdelku morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predložene so posebne informacije v zvezi z ustrezno površino za namestitev igrače.

3. Skiroji, kotalke, drsalke, rolerji, deske, in kolesa igrače za otroke

Kadar se izdelki prodajajo kot igrače, je na njih navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu.

Priporočljiva je uporaba zaščitna oprema (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce in podobno). Navodila za uporabo vključujejo opozorilo, da je treba igračo uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe.

Kolesa, ki zaradi konstrukcijske moči, oblike ali drugih faktorjev niso primerne za otroke nad 3 leti starosti morajo navedeno na embalaži in igrači vključujejo naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Naj ne uporabljajo otroci starejši od 36 mesecev.

Navedena mora biti tudi navedba zakaj, npr. zaradi nezadostne moči.

Kotalke, rolerji in deske za otroke, ki se prodajajo kot igrače in njihova embalaža imajo navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Nositi je potrebno zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. 20 kg max.

Obenem se navaja, da morajo navodila vsebovati informacije o primerni površini za varno vožnjo.

Skiroji igrače, ki so namenjeni otrokom s telesno maso 20 kg in manj in njihova embalaža imajo navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Nositi je potreno zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. 20 kg max.

Dodatna navedba informacije kako se varno zloži ni raztegne zložljiv skiro, navodilo o varni uporabi zavornega sistema, informacijo o nevarnosti ob uporabi skiroja na javnih cestah in zaščitne opreme (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce in podobno).

4. Imitacije zaščitnih mask in čelad

Na imitacijah zaščitnih mask in čelad je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Ta igrača ne zagotavlja zaščite.

5. Funkcionalne igrače

Navedba „funkcionalna igrača“ pomeni igračo, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko le zmanjšan model takšnega izdelka, proizvoda, naprave ali stroja. Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.

Te igrače so opremljene z delovnimi navodili in z navodili glede varnostnih ukrepov, ki jih uporabnik mora upoštevati, z opozorilom, da lahko neupoštevanje teh varnostnih ukrepov uporabnika izpostavi nevarnostim ( so navedene), ki so običajno povezane z napravo ali proizvodom, katerega pomanjšani model ali imitacijo predstavlja igrača. Takšno igračo je potrebno

shranjevati izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.

6. Kemijske igrače

Navedba „kemijska igrača“ pomeni igračo, ki je namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi (ali zmesmi) in ki se uporablja na ustrezen način glede na priporočeno starost ter pod nadzorom odrasle osebe. Za kemijske igrače veljajo zlasti naslednje igrače: kompleti za kemijo, miniaturne delavnice za keramiko, kompleti za vlivanje v plastično maso, emajliranje ali fotografijo in podobne igrače, pri katerih lahko (ni pa nujno) med njihovo uporabo pride do kemijske reakcije. Na kemijskih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od (*) let. Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.

V navodilih za uporabo igrač je navedeno opozorilo o nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih uporabnik mora upoštevati. Prav tako je navedena prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Takšne igrače morajo biti igrače izven dosega otrok, mlajših od priporočene starosti, ki jo določi proizvajalec.

7. Vodne igrače

Navedba „vodna igrača“ pomeni igračo, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko otroka nosi na vodi ali ga pri tem podpira. Na vodnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka. Uporaba pod nadzorom odrasle osebe.

8. Igrače v živilih

Na igračah v živilu ali združenih z živilom je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! V živilu je igrača. Priporočen nadzor odrasle osebe.

9. Igrače, ki se (z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi) obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček

Na igračah, ki se z vrvmi, elastikami, vrvicami ali trakovi obesijo čez otroško posteljico, zibelko ali otroški voziček, je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO!

Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja dvigati na roke in kolena v plazeči položaj.

10. Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah

Navedba „vohalna igralna plošča“ pomeni igračo, katere namen je pomagati otroku, da se nauči prepoznavati različne vonje ali okuse. Navedba „kozmetični set“ pomeni igračo, katere namen je poučiti in v pomoč otroku pri izdelavi proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za las ter ostalo. Navedba „okušalna igra“ pomeni igračo, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave slaščic (ali jedi), ki vključujejo uporabo živilskih sestavin, kot so praški, tekočine, sladila in morebitne arome.

Na embalaži tovrstnih igrač (navedene tudi v direktivi o varnosti igrač) je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Vsebuje dišavne snovi, ki bi lahko povzročile alergije.

11. Igrače za uporabo ob vodi, v vodi in na njej

So lahko napihljive igrače, lahko pa so tudi iz drugih materialov na primer izdelki iz pene, bazeni z nenapihljivimi stenami. Bazeni za igranje to so bazeni z globino vode 400mm ali manj. Za tovrstne igrače je navedeno naslednje:

OPOZORILA! Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora – nevarnost utopitve. Otroci se lahko utopijo v zelo majhni količini vode. Izpraznite bazen kadar ni v uporabi. Ne namestite bazen na beton, asfalt ali drugo trdo površino.

12. Proizvodi za uporabo ob vodi, v vodi in na njej

Rokavčki:

OPOZORILA! Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne

Komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe. Uporabljati samo na nadlakti.

Plavalni jopiči namenjeni učenju plavanja:

OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe.

Večji plavalni obroči ali blazine, namenjeni učenju plavanja:

OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe.

Plavajoči sedeži za učenje plavanja (do starosti 36 mesecev oz do mase 18 kg):

OPOZORILA: Nevarnost prevrnitve. Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe v neposrednem dosegu plavajočega sedeža. Uporaba NI dovoljena: za uporabnika katerega starost ali teža je pod ali nad označeno kategorijo, globini kateri otrok lahko stoji, v valovih, ki se lomijo, v kopalnih kadeh.

Večje plavajoče blazine (starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce.

Veliki napihljivi pripomočki v obliki živali ali drugih oblik na katerih uporabnik sedi ali jezdi ( starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Večji plavalni obroči za prosti čas (starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Plavajoči sedeži za prosti čas (starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Tube (starost uporabnika od 6 let dalje):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Plavajoče ponjave:

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Čoln dolžina od 1,2 do 2,5 metra:

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce